(Dân trí) – Học sinh Hàn Quốc được phép trở lại trường học và tham gia các lớp học trực tiếp một cách đầy đủ kể từ ngày 22/11. Đây là chính sách nằm trong kế hoạch “sống chung với Covid-19” của chính phủ.

By admin