Dù trời mưa to nhưng người đàn ông cũng quyết bảo vệ chiếc ô chứ không để nó bị ướt.

By admin