An Giang tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát COVID-19 - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới kiểm tra người và phương tiện từ xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp qua cầu Tân Long – Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, UBND tỉnh An Giang Thống nhất tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng trực chốt sẽ chuyển sang tham gia tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 lưu động tại các địa phương theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

“Thời gian tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang bắt đầu từ 0h ngày 25-11. Yêu cầu người dân về từ các tỉnh, thành phố phải khai báo y tế tại địa phương theo quy định”, văn bản nêu.

UBND tỉnh An Giang giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm địa bàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch số 650 của UBND tỉnh An Giang.

By admin