(Dân trí) – Một người đàn ông được phát hiện vẫn còn sống sau khi bị tuyên bố đã chết và được chuyển vào tủ đông trong nhà xác của một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ.

By admin