(Dân trí) – Trong bối cảnh trên 99% số ca bệnh toàn cầu được giải trình tự gen đều là Delta, giới khoa học đặt ra câu hỏi rằng, liệu sau Delta, thế giới có siêu biến chủng nào có thể áp đảo nó hay không?

By admin