(Dân trí) – Virus SARS-CoV-2 có thể chỉ biến đổi đến một giới hạn nhất định và có những biến đổi ảnh hưởng đến hoạt động và sự tồn tại của nó, một chuyên gia Anh nhận định.

By admin