12 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

– Tại UMISS:

+ Trung tá Phạm Tân Phong, Chỉ huy trưởng lực lượng, Tổ trưởng Tổ công tác Phái bộ UNMISS, dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên Quân sự thay thế Trung tá Nguyễn Bá Hưng.

+ Thiếu tá Vũ Thế Anh, dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tác chiến tại Phái bộ UNMISS, thay thế Thiếu tá Ngô Quốc Cường.

+ Đại úy Vũ Hồng Hưng, Sĩ quan dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên Quân sự tại Phái bộ UNMISS, thay thế Thượng úy Nguyễn Thanh Hải.

+ Thượng úy Hoàng Hữu Công Thành dự kiến lên đường vào tháng 04/2022, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên Quân sự tại Phái bộ UNMISS, thay thế Trung tá Lý Thanh Tâm.

– Tại MINUSCA

+ Trung tá Bùi Thanh Văn, Chỉ huy Trưởng lực lượng, Tổ trưởng Tổ công tác Phái bộ MINUSCA, dự kiến lên đường vào nửa cuối tháng 12/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tác chiến thay thế Trung tá Lưu Đình Hiến.

+ Thiếu tá Nguyễn Huy Hùng, dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu tình báo tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Trung tá Nguyễn Văn Hằng.

+ Thiếu tá Đỗ Anh dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Thượng úy Ngô Xuân Tùng.

+ Thiếu tá Trịnh Văn Cường, Sĩ quan tình báo, vị trí mới (lần đầu tiên được LHQ mời tham gia và triển khai).

+ Đại úy Lê Vinh Hoàng, dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu tình báo tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Thiếu tá Đào Duy Tùng.

+ Đại úy Nguyễn Thành Trung, dự kiến lên đường vào nửa cuối tháng 12/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu trang bị tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Trung tá Hồ Trường Nguyên.

+ Thượng úy Vũ Nhật Hương, Sĩ quan truyền thông, vị trí mới (lần đầu tiên được LHQ mời tham gia và triển khai).

+ Thượng úy Đỗ Huyền Trang dự kiến lên đường vào cuối tháng 11/2021, thực hiện nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu huấn luyện tại Phái bộ MINUSCA, thay thế Thiếu tá Nguyễn Mỹ Hạnh.

By admin