Chó cưng phải cầu cứu chủ khi không thể nào cắt đuôi được sáu con chó nhỏ cứ chạy theo bám chặt.

By admin