Đây là hoạt động ý nghĩa đầy nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Hội Doanh nhân trẻ đối với các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp các em có phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận trao tặng điện thoại di động cho các em học sinh nghèo ở huyện Bác Ái.

By admin