Có con cá còn lao hẳn lên bờ khi không thể có được vị trí tốt dưới nước để đánh chén.

By admin