(Dân trí) – Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các loài động vật gặm nhấm có nguy cơ làm bùng phát một đại dịch mới tương tự SARS.

By admin