(Dân trí) – Giám đốc điều hành một công ty quốc phòng tại Mỹ đang đối mặt án tù, sau khi thừa nhận đã bán cho không quân Mỹ những bộ áo giáp sản xuất ở Trung Quốc không có khả năng chống đạn.

By admin