(Dân trí) – Trung Quốc bị cho là đã liên tục mở rộng đội tàu dân quân biển, một phần trong chiến lược đòi yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) cho biết.

By admin