(Dân trí) – TS. Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, cho rằng việc các bên nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc tế sẽ giảm thiểu các mâu thuẫn trong tiến trình giải quyết các vấn đề liên quan Biển Đông.

By admin