(Dân trí) – Tiến sĩ Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, đã nêu rõ cách tiếp cận của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

By admin