(Dân trí) – Konon Trofimovich Molody – người được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ thực chất lại là sĩ quan tình báo Liên Xô hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân.

By admin