(Dân trí) – Dựa vào phân tích dữ liệu, một nhà khoa học ở Mỹ cho rằng, bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 ở Vũ Hán có thể không phải một nhân viên kế toán mà là một người bán hàng tại chợ hải sản Hoa Nam.

By admin