(Dân trí) – Bộ Y tế Lào đã chấp thuận cho Xí nghiệp Dược phẩm Nhà nước số 3 sản xuất Molnupiravir, một loại thuốc uống hỗ trợ điều trị Covid-19.

By admin