(Dân trí) – Trong 2 ngày diễn ra Hội thảo về Biển Đông lần 13, các đại biểu đã đưa ra những quan điểm, góc nhìn chất lượng, và tham vấn hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho khu vực.

By admin