(Dân trí) – Trong các phiên thảo luận tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 13, các bằng chứng lịch sử bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông đã được nhiều chuyên gia quốc tế đề cập.

By admin