(Dân trí) – Các chuyên gia đánh giá cao tầm quan trọng địa chính trị của ASEAN tại Ấn Độ – Thái Bình Dương, và đề xuất khối này tăng cường hợp tác với nhóm “Bộ Tứ” trong hàng loạt lĩnh vực 2 bên cùng quan tâm.

By admin