TTO – Những ngày qua, Cần Thơ mỗi ngày ghi nhận 300-400 ca F0, riêng hôm qua 700 ca, cao nhất từ trước tới nay. An Giang số ca mới mỗi ngày cũng tăng cao từ 500-600. Cả 2 địa phương này đều đã ‘đổi màu’ từ vùng vàng lên vùng cam…

By admin