Con vật không kìm được tức giận khi chủ hết lần này sang lần khác mang ra làm trò đùa.

By admin