(Dân trí) – Các nhà ngoại giao nước ngoài nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông và các vùng biển quốc tế hiện nay.

By admin