(Dân trí) – Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đã bí mật thay đổi màu sắc trên quốc kỳ Pháp hơn một năm qua mà công chúng không hay biết.

By admin