(Dân trí) – Những quy định nghiêm ngặt hơn tuy ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người chưa tiêm chủng vaccine Covid-19, nhưng sẽ thúc đẩy họ tiêm chủng để ngăn chặn đà lây lan của virus.

By admin