(Dân trí) – Giữa trung tâm tài chính châu Á, Hong Kong, hàng trăm nghìn người vẫn sống trong những căn hộ chật hẹp, thậm chí nhỏ hơn chỗ đậu ô tô, chỉ đủ kê một chiếc giường hoặc khu bếp và khu vệ sinh là một.

By admin