(Dân trí) – Các công ty môi giới bất động sản hoặc người có nhu cầu mua nhà sẵn sàng chi ra một khoản tiền để thuê người sống thử trong ngôi nhà bị đồn là “ma ám” trước khi quyết định xuống tiền.

By admin