(Dân trí) – Trung Quốc có thể sẽ phê chuẩn thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên sau vài tuần nữa trong bối cảnh giới khoa học toàn cầu tiếp tục tìm kiếm những công cụ hiệu quả để đối phó với đại dịch.

By admin