(Dân trí) – Một quốc gia ở khu vực Caribê sắp trở thành nước có chủ quyền đầu tiên trên thế giới thành lập đại sứ quán trên một nền tảng thực tế ảo.

By admin