(Dân trí) – Hãng Pfizer chấp nhận cho các công ty dược đủ điều kiện sản xuất thuốc kháng Covid-19 mà Pfizer đang phát triển và thử nghiệm, cho 95 quốc gia trên thế giới.

By admin