(Dân trí) – Gần hai năm kể từ khi đóng cửa biên giới để dập dịch Covid-19, Trung Quốc vẫn kiên trì với chiến lược “Không Covid” đối phó không khoan nhượng để hạn chế tối ca nhiễm bất chấp phải đánh đổi không ít.

By admin