(Dân trí) – Mặc dù Delta vẫn là biến chủng trội toàn cầu, chiếm hầu hết ca Covid-19 trên thế giới, nhưng giới khoa học lo ngại sự xuất hiện của các biến thể phụ có thể nguy hiểm hơn Delta.

By admin