(Dân trí) – Các chuyên gia Việt Nam và Đức đã phối hợp nghiên cứu những tác động của đại dịch đến quan hệ quốc tế và cách thức ứng phó của các nước ASEAN và khu vực xung quanh, từ đó rút ra những bài học quý báu.

By admin