(Dân trí) – Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) đã nhận được những báo cáo về các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng, đặc biệt tại châu Âu và châu Á.

By admin