Từ khẩu hình miệng đến trạng thái biểu cảm mặt của cậu bé đều khớp với cô ca sĩ đang hát.

By admin