Thứ ba, 16/11/2021, 21:30 (GMT+7)

‘Nhờ bạn trai chụp cho bộ ảnh mơ màng dưới tia nắng chiếu qua ô cửa và cái kết’, bạn nữ ngậm ngùi.

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng.

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng.

Bạn trai phải có tâm cỡ nào mới căn góc chuẩn đến như thế...

Bạn trai phải ‘có tâm’ cỡ nào mới căn góc chuẩn đến như thế…

Tìm điểm khác nhau.

Tìm điểm khác nhau.

Trước đó cũng có một thanh niên rơi vào trường hợp tương tự khi bắt trend chụp hình với nắng.

Biến thành Vô diện khi nhờ bạn trai chụp hình - 3

Nancy (st)

By admin