TTO – Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ thương mại điện tử; Bồi thường 3,2 tỉ đồng cho bác sĩ 32 năm đi khiếu nại; Vì sao mở lại các khu cách ly?; Vắc xin tiêm cho trẻ em không gây vô sinh…

SONG HOÀI – LÊ NHI – KA NGUYỄN – DIỄM HƯỜNG

By admin