(Dân trí) – Tạp chí The Economist nhận định, các đại dịch không bao giờ chấm dứt hoàn toàn, mà chỉ giảm bớt. Covid-19 có thể cũng sẽ như vậy vào năm 2022.

By admin