(Dân trí) – Một quan chức ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị cách chức và khai trừ khỏi đảng sau khi bị cáo buộc lạm dụng quyền lực hỗ trợ các doanh nghiệp đào tiền ảo, nhận hối lộ và đổi quyền, tiền lấy tình dục.

By admin