Chủ nhật, 14/11/2021, 08:00 (GMT+7)

‘Vừa có mực lại vừa có cá ăn’, một người hài hước.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Cá được nhét gọn vào bụng mực.

Cá được nhét gọn vào bụng mực.

Mua mực được khuyến mãi cá - 2
Làm xong mớ mực thì lãi được 7 con cá.

Làm xong mớ mực thì lãi được 7 con cá.

Xuka (st)

By admin