(Dân trí) – Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ – Trung vào ngày 15/11 tới được xem là cơ hội hai bên kiềm chế căng thẳng tránh nguy cơ mọi việc vượt tầm kiểm soát, nhưng các nhà quan sát không đặt nhiều kỳ vọng.

By admin