(Dân trí) – Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho rằng chiến lược “Không Covid” giúp nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới gần như không bị tổn hại, đồng thời bảo vệ người dân nước này.

By admin