(Dân trí) – Các quốc gia Tây Âu buộc phải xem xét việc tái phong tỏa khi làn sóng Covid-19 bùng phát trở lại trong những tuần gần đây.

By admin