Thủ tướng Ardern bày tỏ bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để tái khẳng định niềm tin vào sức mạnh của APEC, của việc hợp tác đa phương giúp những nền kinh tế thành viên giải quyết các thách thức.

By admin