(Dân trí) – Nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood đã tề tựu trong lễ cưới xa hoa của Paris Hilton diễn ra tại Mỹ ngày 11/11.

By admin