Quốc hội bế mạc, Chính phủ họp ngay bàn chiến lược phòng chống dịch, phục hồi kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11-2021 – Ảnh: Chinhphu.vn

Chiều 13-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11-2021 để thảo luận về dự thảo Đề án Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19; dự thảo Đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và một số vấn đề quan trọng khác. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV kết thúc.

Thủ tướng lưu ý, Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội phải có sự liên thông và gắn kết chặt chẽ.

Trong đó, dự thảo Đề án Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 cần bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và lấy cấp cơ sở là nền tảng trong phòng, chống dịch. Tập trung khắc phục hạn chế bất cập, hoàn thiện quy định, chú trọng nâng cao năng lực điều trị, nhân lực.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý nghiên cứu, thành lập Quỹ phòng, chống dịch; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin, thuốc điều trị trong nước; đẩy nhanh tốc độ bao phủ vắc xin; tăng cường hợp tác công-tư, huy động hiệu quả nguồn lực y tế tư nhân…

Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết để củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng. Phân tích các bài học, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản và phương án phù hợp, tính toán cụ thể nguồn lực.

Về dự thảo Đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế, tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội, nhưng phải đảm bảo nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo đó, chương trình cần phải giải quyết các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài, gắn kết đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, chương trình phát triển hạ tầng, việc giải quyết một số vấn đề tồn đọng kéo dài…

Thủ tướng lưu ý tính toán kỹ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy cơ cấu nền lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, không ngừng cải thiện đời sống của người dân, củng cố hệ thống an sinh xã hội dựa trên 3 trụ cột chính là phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro, giải quyết được các vấn đề về xã hội, môi trường.

Về hệ thống kết cấu hạ tầng, Thủ tướng đề nghị đề án đặc biệt quan tâm đến phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, xã hội, giáo dục, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu…

Để thực hiện đề án có hiệu quả, Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ nguồn lực để triển khai. Việc sử dụng phải đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, điều hành một cách nghệ thuật và khoa học giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ với quy mô, phạm vi, mức độ, lộ trình và thời điểm phù hợp gắn với tăng cường huy động các nguồn lực xã hội.

Trong đó nguồn vốn nhà nước đóng vai trò dẫn dắt và kích hoạt các nguồn vốn khác, phục vụ hiệu quả cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 128, Thủ tướng nhấn mạnh ba trụ cột phòng chống dịch là cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, chặt nhất, thực hiện các biện pháp y tế, an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả để giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể.

Xét nghiệm thần tốc, khoa học, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh; điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để người bệnh không chuyển nặng, giảm tử vong.

Phương châm phòng chống dịch là 5K + vắc xin, Thuốc đặc hiệu + Các biện pháp điều trị + Công nghệ + Đề cao ý thức người dân + Các biện pháp khác…

Trên cơ sở tổng kết công tác phòng chống dịch thời gian qua, Đề án về Chiến lược tổng thể phòng chống dịch Covid-19 phải phân tích, đánh giá, dự báo tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, khu vực và trong nước để xây dựng các kịch bản, phương án, kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn.

By admin