Thứ sáu, 12/11/2021, 09:41 (GMT+7)

Âm thanh loa ‘xe số 01 chạm vạch, chân chạm đất, thi trượt’ lần lượt vang lên khi người phụ nữ bắt đầu cuộc thi.

Âm thanh 'chạm vạch, chạm đất' khiến cô gái luống cuống thi trượt

Mộc Trà (st)

By admin