Thứ bảy, 13/11/2021, 15:30 (GMT+7)

Vội vàng chạy lấy thau hứng nước, chàng trai trượt té xuống nền nhà khiến ai nấy đều cười nắc nẻ.

Ngã ngửa khi chạy lấy thau hứng nước mưa

Xuka (st)

By admin