Năm 2022 phải vay 572.686 tỉ đồng, Quốc hội yêu cầu tạo nguồn tích lũy để cải cách tiền lương - Ảnh 1.

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 – Ảnh: Quochoi.vn

Theo đó, tổng số thu ngân sách nhà nước hơn 1,41 triệu tỉ đồng, tổng chi ngân sách hơn 1,78 triệu tỉ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước ở mức tương đương 4% với 372.900 tỉ đồng, bao gồm bội chi ngân sách trung ương 347.900 tỉ đồng, tương đương 3,7% GDP; bội chi ngân sách địa phương 25.000 tỉ đồng, 0,3% GDP. 

Quốc hội thông qua tổng mức vay của ngân sách nhà nước của năm 2022 là 572.686 tỉ đồng.

Trường hợp đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và năm 2022.

Về vấn đề này, trong báo cáo tiếp thu, giải trình được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày, cho rằng thu ngân sách rất khó khăn, chi ngân sách tăng cao, đặc biệt chi cho phòng chống dịch và phục hồi kinh tế là nhiệm vụ cấp thiết, nên trước mắt năm 2022 chưa nâng lương. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, cân đối thêm nguồn lực, sớm thực hiện cải cách tiền lương.

Theo đó, nghị quyết vừa được thông qua đồng ý việc lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Chính phủ cần tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp; cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương.

Với nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Đổi mới cơ chế phân cấp ngân sách nhà nước, cơ bản khắc phục tình trạng lồng ghép trong quản lý ngân sách nhà nước. 

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật thuế và các quy định liên quan để mở rộng cơ sở thu, bao quát khu vực kinh tế phi chính thức, các hoạt động thương mại điện tử; áp dụng thuế suất hợp lý, khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai và phát triển kết cấu hạ tầng, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.

Gắn với đó là thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách.

Ngoài ra, nghị quyết vừa được thông qua phê duyệt việc bổ sung 40,3 tỉ đồng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An.

Đồng thời, cho phép chuyển nguồn 16.000 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6.000 tỉ đồng; xây dựng nông thôn mới 6.000 tỉ đồng; giảm nghèo bền vững 4.000 tỉ đồng.

By admin